Hva er det som gjør at strømprisen varierer?

Strømprisen din består av hovedsakelig tre deler:

  1. Spotpris
  2. Gebyrer ol. som elsertifikater og opprinnelsesgarantier
  3. Strømleverandørens påslag

Spotprisen beregnes av strømbørsen Nord Pool ASA hver eneste dag. Derfor vil spotprisen være i konstant endring. Spotprisen er lik for alle da dette er hovedbørsen.

Elsertifikater er en myndighetspålagt gebyr for alle som kjøper strøm.

Opprinnelsesgarantier bidrar til at det produseres like mye fornybar strøm som du forbruker – dermed bidrar du til det grønne skiftet.

Pris for elsertifikater og opprinnelsesgarantier kan variere fra måned til måned.

Påslaget dekker kostnadene knyttet til innkjøp av strøm og administrasjonskostnader ol.

Elekt Kundesupport

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle. Din e-post vises aldri offentlig.