Kan man stole på resultatet av beregnet besparelse?

Siden vi tar utgangspunkt i kundens strømfaktura, har vi et ferskt og reelt sammenligningsgrunnlag. Vi gjør kontinuerlig stikkprøver for å se at resultatene fra sammenligningstjenesten stemmer, og vi gjør ofte justeringer for å gi et enda mer presist resultat.

Strømprisen endrer seg time for time gjennom døgnet – hele måneden. Siden vi ikke har tilgang til ditt strømforbruk time for time, kan det oppstå avvik i beregningene fordi kunder bruker strøm til litt forskjellige tider av døgnet. For å ta høyde for dette har vi brukt historiske data til å kompensere for dette i våre beregninger. Denne metodikken ser vi gir et godt estimat for majoriteten av kundene, men det vil kunne inntreffe avvik. Dersom kundene er usikker på om estimatet stemmer vil vi derfor oppfordre til å gjøre en sjekk med vilkårene beskrevet i strømavtalen fra din leverandør, eller ta kontakt med oss i Elekt eller din gamle strømleverandør.


Elekt Kundesupport

Kommenter eller skriv et nytt innlegg

Ditt navn og innlegg er synlig for alle. Din e-post vises aldri offentlig.